MB consult

+36-70/418-66-11

Állampapírok:

„Hogy pénzét a legnagyobb biztonságban tudja!”

Mi is az állampapír?

Az állampapírok hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, melyek esetén a kamat és tőke visszafizetését az állam garantálja. Ügyfélcentrikus működésével az Erste Befektetési zrt. kiemelkedő sikereket ért el az állampapír- és vállalati kötvény-kereskedelem területén is. Az elsődleges forgalmazói rendszer bevezetése óta az Erste Befektetési Zrt. piaci részesedését jelentősen növelte, így a céget jelenleg a legnagyobb forgalmat lebonyolító elsődleges forgalmazók között jegyzik.
Állampapír-üzletáguk a konzervatívabb, kockázatkerülő befektetők részére kínál befektetési lehetőségeket.
Tárasaságunk ehhez társítja azt a szaktudást, odafigyelést, amellyel ügyfelei a lehető legnagyobb biztonságban tudhatják megtakarításaikat.

Szótár

Névérték: A kibocsátó által törlesztésként visszafizetendő összeg.
Kupon: Az éves kamat öszegének a névérték százalékában kifejezett nagysága.
Kamatnap: Az a naptári nap amikor a kamatfizetés esedékes.
Nettó árfolyam: 100 egységnyi névérték piaci ára, ami nem tartalmazza a felhalmozódott kamatot.
Bruttó árfolyam: 100 egységnyi névérték piaci ára felhalmozódott kamattal együtt.
Vételi hozam: Az a lejáratig számított hozam, amit a vásárló realizál, ha minden a kötvényből származó pénzáramlást ugyanazon hozam mellett tud újra befektetni, és a kötvényt lejáratig megtartja.
Eladási hozam: Az a hozam ahol az Erste Befektetési Zrt. visszaveszi az ügyfelétől az adott kötvényt.
Hozam árfolyam probléma: A kötvény árfolyama meghatározza a kötvény hozamát és viszont. Mivel Magyarországon hozamban kereskedik a kötvényeket, ezért történik az árjegyzés nálunk is hozamban.
Diszkont kincstárjegy: A diszkont kincstárjegy árfolyama a piacon kialakult hozam függvénye, ami 100 egység névérték piaci árfolyama, ami egy 0 és 100 közötti érték, ami a lejáratkor 100-ra emelkedik.

TBSZ, NYESZ

TBSZ

Tartós Befektetési Számlák

A személyi jövedelemadóról szóló törvény értelmében az a személy aki tartós befektetési szerződés keretében nyitott számlán helyezi el magtakarításait, részben vagy egészben mentesül a kamat- és árfolyamnyereség-adó alól. A konstrukció célja az öngondoskodás és a megtakarítások ösztönzése. A TBSZ számla egy keret jellegű szerződés, a befektető szabadon kereskedhet különböző értékpapírokkal a számláján, 2012-től kezdve már nem csak forintban, hanem egyéb devizában is. Tartós befektetési számlát bárki természetes személy nyithat, aki erre vonatkozóan valamely szolgáltatóval szerződést köt és vállalja, hogy a számla megnyitásakor minimum 25 000 Ft-ot befizet. Egy személy ugyanazon szolgáltatónál - egy naptári éven belül - egy-egy tartós befektetési szerződést köthet lekötött betétszámla és befektetési számla célra. További megkötést a törvény nem tartalmaz, tehát egy naptári évben, egy magánszemély, több szolgáltatóval is köthet tartós befektetési szerződést.

A NYESZ egy elsősorban nyugdíjra használható értékpapír alapú számlatípus. A nyugdíj-előtakarékossági számlán nyilvántartott összegből (önkéntes befizetések és állami támogatás) az számlatulajdonos értékpapírokat1tud vásárolni és eladni, amelyek értékét és mennyiségét a számlán folyamatosan nyilván tartják. A számlán nyilvántartott összeg mellé a NAV 20%-os adókedvezményt (előtakarékossági támogatás) biztosít.

A portfóliókezelés is végezhető TBSZ számlákon!

Ne hagyja az államnál a kedvezményeket!

Igényelje Ön is az állami támogatását, hiszen Önnek is jár!

Részvények:

Mi is a részvény?

„Rövid távon spekuláció, hosszú távon befektetés!”

A részvény tulajdonjogot és egyéb jogokat megtestesítő értékpapír. A részvény birtokosa részesedése arányában résztulajdonosa az adott társaságnak, és jogosult a jövedelem és a szavazati jogok arányos részére is. Magyarországon nagykorú (pontosabban: cselekvőképes) személyek, jogi személyek, és jogi személlyel nem rendelkező szervezetek adhatják, vehetik, birtokolhatják ezen értékpapírokat.

Részvények

Elérhető részvény tőzsdék, piacok

Társaságunk Ügyfelei részére a Budapesti Értéktőzsdén kereskedhető összes értékpapír mellett a külföldi piacokon történő kereskedés lehetőségét is biztosítja.

- Fő piacunk a Budapesti Értéktőzsde.
- A Deutsche Börse AG tagjaként, direkt kapcsolatunk van a Frankfurti Tőzsdéhez (Börse Frankfurt).
- Az Erste Group direkt kapcsolódással kereskedik a bécsi, prágai, varsói, isztambuli tőzsdéken.
- Minden egyéb fontos európai piacon kereskedett részvényt is tranzaktálhat üzletkötőinknél.
- Az amerikai piacok teljes nyitvatartási ideje alatt kereskedhet amerikai részvényekkel, illetve informálódhat üzletkötőinktől,
- Továbbá a befektetők növekvő figyelmét kiváltó keleti régió vállalatai is elérhetők.

Szolgáltatásaink

Értékpapír kölcsön
Befektetési hitel
Day-trade

DEVIZA:

„Aki mer az nyer!”

Deviza

Mi is az a devizapiac?

A devizapiacon minden üzlet két különböző pénznem között jön létre, ami azt jelenti, hogy az egyik devizát vesszük a másikat pedig eladjuk. A vételi ár (bid) és az eladási ár (offer) közötti különbséget nevezzük spreadnek. A bid price az az ár, amin az árjegyző hajlandó megvenni tőlünk az adott devizapárt, az offer vagy ask price pedig az, amin az árjegyző hajlandó eladni nekünk az adott devizapárt. A devizapiac mozgásait, a devizaárfolyamok változását a reálgazdasági folyamatok, tőkeáramlások, valamint a spekuláció alakította kereslet-kínálati viszonyok határozzák meg. Az elmúlt években tapasztalt hektikus árfolyamok sokak számára okozott meglepetést. Fontos viszont tisztában lenni azzal, hogy a tőzsde egyes esetekben nem a kockázatok forrását, hanem a kockázatok kezelését ( money management ) jelenti. A kínálat folyamatos bővülése, a kereskedési hatékonyság fejlődése és a megnövekedett kockázati hajlandóság során a devizakereskedés az egyik legfontosabb befektetési területté vált. Sokféle történetet hallottunk már gyors és magas hozamokról.

Ön jó helyen jár! 

Devizapiaci kereskedéshez kínálunk többféle lehetőséget, részletesen ismertetve a kockázati tényezőket és szakemberek segítségével a döntéshozatalt.

TRANZAKCIÓK FAJTÁI A DEVIZAPIACON

Spot (prompt): a spot devizaügylet egy azonnali deviza vételt és eladást jelent azonos értékben

Forward (tőzsdén kívüli határidős ügyletek): a forward devizaügylet egy megállapodás, amely egy meghatározott jövőbeli időpontra vonatkozik, melynek során a vevő vásárol az eladó pedig elad egy előre meghatározott devizapárt, előre megállapított árfolyamon és mennyiségben

Futures (tőzsdei határidős ügyletek): ezek az ügyletek hasonló céllal bírnak mint a forward kötések, csak némi intézményi környezettel kiegészítve. A határidős termékekkel szervezett tőzsdéken kereskednek.

Opciók: olyan derivatívák, amelyek egy vételi (call), vagy egy eladási (put) jogot jelentenek a birtokosa számára, hogy a mögöttes terméket vehesse vagy eladhassa egy meghatározott árfolyamon a lejáratig, vagy a lejárat napján. Ez egy nagyon likvid piac, szinte bármilyen lejáratra, bármilyen termékben lehet kötni. A likvidítást a banki árjegyzés biztosítja, lehetőséget nyújt mind fedezésre, mind spekulációra.

Az opciók értékét meghatározza: spot ár, forward ár, így a kamatok is, lehívási árfolyam, lejárat, implicit volatilitás (az opció ára).

Certifikátok,warrantok

TŐKEÁTTÉTELES KERESKEDÉS

Ebben az esetben a befektető olyan vagyonnal is kereskedhet, aminek nagyobb az értéke, mint a számláján lévő pénznek. A letéttel való kereskedés elég gyakori a devizaügyletek során. Lehetőséget teremt a nagyobb profitszerzésre, de nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy ezzel elég gyorsan realizálhatunk nagy veszteséget is!

A certifikátok számos előnyös tulajdonsággal rendelkeznek:

Különböző irányú árfolyamváltozásokra lehet spekulálni: a certifikátok típusától függően árfolyam-emelkedésre (bull), árfolyamcsökkenésre (bear), valamint oldalazó piacra (corridor) egyaránt lehet spekulálni.

Széles befektetési lehetőségek: a certifikátok mögöttes termékei a globális pénzügyi piacok szinte teljes spektrumát lefedik, így ezeken keresztül a befektető az egzotikus árupiacoktól a konzervatívabb részvényindex termékekig bármilyen befektetést elérhet.

A veszteség korlátozott: a befektetett összegnél nagyobb veszteséget nem lehet elszenvedni (ezzel szemben short selling vagy határidős termékek használata esetén a veszteség a befektetett összeg többszöröse is lehet).

Nincs letéti követelmény: A határidős termékekkel szemben a certifikátok előnye, hogy a befektetőnek a tartási periódus alatt nem kell letéti követelménynek megfelelnie.

A piaci trendek változásának gyors és rugalmas követését teszik lehetővé: az átlátható és likvid piac révén folyamatos kereskedéssel a befektető a mögöttes piacok rövid távú mozgásait is kihasználhatja.

Átláthatóság: a tőzsdei kereskedés biztosítja, hogy áralakulásuk folyamatosan nyomon követhető legyen.

Költséghatékonyság: megvásárlásuk egyszerű és gyors tőzsdei megbízással történik.

Kis tőkével is elérhető értékpapírok: a certifikátok árazása a kisbefektetők számára is elérhetővé teszi az értékpapírok széles körét.

Folyamatos kereskedési lehetőség: a tőzsdei kereskedésben folyamatos árjegyzés biztosítja a megfelelő likviditást, így a befektető bármely pillanatban, akár napon belül is kereskedhet az új instrumentumokkal.

Új stratégiák válnak elérhetővé: egyes certifikátok mögött olyan összetett befektetési stratégiák állnak, amelyet eddig csak professzionális befektetők tudtak használni.

Certifikatok

BEFEKTETÉSI ALAPOK:

A befektetési alapok a legnépszerűbb pénzügyi termékek közé tartoznak. Rendkívül széles termékkínálatuknak köszönhetően minden Befektető megtalálhatja az egyedi igényeinek leginkább megfelelő befektetési alapot. Jellemzően kis mennyiséget is lehet vásárolni belőle, ezáltal a magán Befektetők számára is egyaránt, könnyen elérhető.

Kinek ajánljuk figyelmébe a befektetési alapokat?

- Azoknak, akik befektetési döntéseiket magasan képzett szakemberekre bízzák, mert nem rendelkeznek elegendő idővel és/vagy megfelelő szakértelemmel befektetéseik nyomon követéséhez;

- Azoknak, akik kedvelik a rugalmas befektetési lehetőségeket. A befektetési alapok termékkínálata rövid-, közép- és hosszú távon egyaránt kiváló megoldásokat kínál;- Azoknak, akik kedvező hozamot szeretnének elérni lekötés nélkül is, hiszen egy megfelelően kiválasztott befektetési alapnál az ügyfél akár azonnal hozzáférhet a befektetéséhez;

- Azoknak, akik személyre szabott befektetési lehetőségeket keresnek, hiszen a széles termékkínálatnak köszönhetően mindenki megtalálhatja a számára optimális alapot;

- Azoknak, akiknek fontos a biztonság. Az alapkezelők befektetési tevékenységét jogszabályok határozzák meg, melynek betartását az alap letétkezelője és az MNB folyamatosan ellenőrzi;- Azoknak, akik optimalizálni szeretnék kamatadó kötelezettségeiket, hiszen a befektetési jegyek akár tartós befektetési számlára (TBSZ), valamint nyugdíj-előtakarékossági számlára (NYESZ-R) is vásárolhatóak, az adott számlatípus törvényi feltételeinek figyelembevételével.

Szótár

Névérték: A kibocsátó által törlesztésként visszafizetendő összeg.
Kupon: Az éves kamat öszegének a névérték százalékában kifejezett nagysága.
Kamatnap: Az a naptári nap amikor a kamatfizetés esedékes.
Nettó árfolyam: 100 egységnyi névérték piaci ára, ami nem tartalmazza a felhalmozódott kamatot.
Bruttó árfolyam: 100 egységnyi névérték piaci ára felhalmozódott kamattal együtt.
Vételi hozam: Az a lejáratig számított hozam, amit a vásárló realizál, ha minden a kötvényből származó pénzáramlást ugyanazon hozam mellett tud újra befektetni, és a kötvényt lejáratig megtartja.
Eladási hozam: Az a hozam ahol az Erste Befektetési Zrt. visszaveszi az ügyfelétől az adott kötvényt.
Hozam árfolyam probléma: A kötvény árfolyama meghatározza a kötvény hozamát és viszont. Mivel Magyarországon hozamban kereskedik a kötvényeket, ezért történik az árjegyzés nálunk is hozamban.
Diszkont kincstárjegy: A diszkont kincstárjegy árfolyama a piacon kialakult hozam függvénye, ami 100 egység névérték piaci árfolyama, ami egy 0 és 100 közötti érték, ami a lejáratkor 100-ra emelkedik.

ONLINE KERESKEDÉSI PLATFORMOK

NETBRÓKER

A NetBrokerben egyszerűen, gyorsan kereskedhet magyar és külföldi értékpapírokkal! Kereskedési rendszerünket számítógépről és okostelefonról egyaránt eléri, real-time szolgáltatással pedig a NetBroker P Magyar és külföldi részvények, certifikátok kereskedése!

-Határidõs kereskedés, befektetési hitel, short!
-Azonnali devizaváltás a befektetett összegekre!
-Több, mint 500 befektetési alap használatára is jogosult lesz.

ONLINE KERESKEDÉSI PLATFORMOK

ERSTETRADER

Erste Trader - Magas kockázatú Deviza FX és CFD termékek, stabil háttérrel!

Ha Ön már rendelkezik értékpapírszámlával társaságunknál, nincs más dolga, mint bővíteni az elérhető piacok és termékek körét!

Turbózza fel számláját, nyisson Erste Tradert meglévő NetBroker hozzáférése mellé díjmentesen, külön számlavezetési díj nélkül!

- Díj és kötelezettség mentesen kipróbálható demó felület
- Megbízható, mobileszközökön is elérhető kereskedési platform
- Beépített grafikonrajzoló a legkülönbözőbb indikátorokkal
- Egyszerűen lekérdezhető aktuális számlainformációk és archív tranzakciók
- Stabil banki háttér, magyar nyelvű ügyfélszolgálattal

„Kinőtte” a magyar piacot? Kereskedjen Erste Traderben az alábbi termékekkel:

Több mint 180 devizapár a legnépszerűbbektől egészen az egzotikus devizakeresztekig.
Index CFD-k, melyek segítségével többek között a DAX, a Dow Jones, a NASDAQ vagy akár az S&P 500 index árfolyamváltozásaira is spekulálhat, long vagy short irányban egyaránt.
A világ 29 legnagyobb tőzsdéjén forgó 14.500 egyedi részvény tőkeáttétellel - CFD formájában - vagy anélkül.
Olaj, arany és egyéb árupiaci termékek
Tőzsdén kereskedett befektetési alapok (ETF-ek), melyekkel alacsony költségek mellett a legkülönbözőbb szektorok teljesítményéből is profitálhat.